Beca Montserrat Roig 2018

Molt feliç per haver obtingut una de les beques Montserrat Roig 2018 de creació literària. La beca convocada per l’ICUB, dins del marc Barcelona Ciutat de la Literatura Unesco, premia diversos projectes literaris vinculats amb la ciutat de Barcelona. El meu espero que sigui l’embrió del que serà la meva segona novel·la.

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/02/26/concedides-les-segones-beques-descriptura-montserrat-roig-2018/

MR 2